Breed/Rasstandard

Rasstandard för Dandie Dinmont Terrier

 

Ursprungsland / hemland: Storbritannien.

Användningsområde: Ursprungligen jaktterrier, numera sällskapshund.

 

Bakgrund / ändamål:
Dandie dinmont terrier har som rastyp varit

konstant sedan slutet av 1600-talet.
Den har fått sitt namn efter Dandie Dinmont,

en av personerna i Sir Walter Scott's

 roman Guy Mannering. Förebild för hundbeskrivningen

 i romanen var små strävhåriga jaktterrier, som sedan l

änge funnits i Cheviotbergen. Sedan boken ´kommit ut och

blivit en dåtida bestseller blev också dandie dinmont terriern

synnerligen populär och efterfrågad och allehanda liknande

hundar såldes för att vara dandie dinmont. Detta intresse

utarmade rasen, men efter en tid ebbade entusiasmen ut

och populariteten sjönk. Några kvarvarande uppfödare kunde

emellertid återföra rasen till den ursprungliga typen

av utpräglad jaktterrier.Dandie dinmont terrier intar med

sitt speciella yttre en särställning i terriergruppen.

 

Helhetsintryck:
Huvudet är mycket typiskt för rasen. Det skall vara täckt

 med vacker, silkeslen päls. Ögonen skall vara stora,

kloka och intelligenta. Den långa kroppen skall vara

lågställd och vessellik med korta, kraftiga ben.

Pälsen skall stå emot väder och vind.

 

Uppförande / karaktär:
Dandie dinmont terrier skall vara en sportig, arbetsduglig

terrier. Den skall vara självständig, mycket intelligent,

beslutsam, envis, känslig, tillgiven och värdig.

 

Huvud:
Huvudet skall vara kraftigt utvecklat, stort men i proportion

 till hundens storlek. Muskulaturen skall vara utomordentlig

t väl utvecklad, speciellt när det gäller käkarna.

 

Skallparti:
Skallen skall vara bred och avsmalna mot ögonen. Avstånde

t från inre ögonvrån till skallens baksida skall vara ungefär

lika med avståndet mellan öronen. Pannan skall vara väl

välvd. Huvudet skall vara täckt av mycket mjukt, silkeslent

hår och alltså inte enbart består av en tofs på hjässan.

 

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart.

 

Nosparti:
Nospartiet skall vara i proportion till skallen som 3:5.

På nosryggen finns en trekantig bar fläck, ca 2,5 cm bred,

som pekar bakåt från nostryffeln mot ögonen.

 

Käkar / Tänder:
Komplett, perfekt och regelbundet saxbett med starka käkar

 och jämnt ansatta tänder. Alla avvikelser är högst oönskade.

Tänderna skall vara starka, speciellt hörntänderna,

som skall vara ovanligt stora för en så liten hund.

Hörntänderna skall passa väl mot varandra för att ge största

 möjliga grepp och styrka. Munnens slemhinnor skall vara

svarta eller mörkt färgade.

 

Kinder:
Kinderna skall gradvis avta mot det djupa och kraftiga nospartiet.

 

Ögon:
Ögonen skall vara mättat mörkt hasselnötsbruna. De skall

vara brett och lågt ansatta, stora, klara, rundade och

fylliga men inte utstående.

 

Öron:
Öronen skall vara ansatta långt bak på skallen, sitta brett

isär, vara lågt ansatta och hänga tätt intill kinderna med

endast en obetydlig resning vid basen. De skall vara breda

 vid basen och avsmalna nästan till en spets. Främre delen

av örat skall hänga nästan lodrät ner från fästet till spetsen.

Örats brosk och hud skall vara mycket tunn. Längden på öra

t skall vara från drygt 7 cm till 10 cm. Pälsen på öronen skall

harmoniera med pälsfärgen. Hos pepparfärgade hundar skall

 de vara täckta med mjukt, rakt, mörkt, - i en del fall nästan

svart hår. Hos senapsfärgade hundar skall öronhåret

vara senapsfärgat i en mörkare nyans än kroppspälsen,

 men inte svart. Hos båda färgställningarna skall finnas tunna

 behäng av ljust hår, som börjar ungefär 5 cm ovanför öronspetsen

 och har nästan samma färg och struktur som huvudhåret.

 Behängen ger öronen ett tydligt spetsigt utseende.

Den längre öronpälsen utvecklas ibland inte före två års åldern.

 

Hals:
Halsen skall vara mycket muskulös, välutvecklad och stark.

Den skall vara tydligt kraftfull och väl ansatt i skulderpartiet.

 

Kropp: Kroppen skall vara lång, stark och smidig.

 

Rygg: Ryggen skall vara muskulös och ganska låg vid skulderpartiet.

 

Överlinje:
Överlinjens kurvor kommer av en sänkning över skulderpartiet,

och en välvning över ländpartiet med en mycket svag, gradvis

sluttning från ländens högsta punkt till svansroten.

 

Bröstkorg:
Bröstkorgen skall vara välutvecklad och väl nedsänkt mellan frambenen.

Revbenen skall vara väl välvda och rundade.

 

Svans:
Svansen skall vara ganska kort, ungefär 20-25 cm lång.

Den skall vara ganska tjock vid roten och vara fortsatt

grov till ca 10 cm längd och därefter avsmalna till en spets.

Den får på inget sätt vara vriden eller ringlad utan skall bäras

 uppåtsvängd som en sabel med svansspetsen lodrät ovanför

svansroten, när hunden är upphetsad. Svansen får varken

vara för högt eller för lågt ansatt. När hunden inte är

upplivad bärs svansen glatt något ovanför rygglinjen.

 

EXTREMITETER

Framställ:
Frambenen skall vara korta med synnerligen väl utvecklade muskler

 och benstomme. De skall sitta väl isär med bröstkorgen väl nedsänkt

mellan dem. Krokiga framben är högst oönskade.

 

Skulderblad:
Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda men inte tunga.

 

Underarm:
Underarmarna skall följa bröstkorgens linje.

 

Framtassar:
Framtassarna skall vara framåt- eller svagt utåtriktade i stående.

Tassarna skall vara rundade med tjocka trampdynor. Klorna skall

vara mörka men varierar beroende på kroppens pälsfärg.

Platta eller öppna tassar är absolut inte önskvärt.

 

Bakställ:
Bakbenen skall vara något längre än frambenen.

De skall vara tämligen brett ställda men inte särade på ett onaturligt sätt.

 

Lår: Låren skall vara välutvecklade.

 

Knäled: Knälederna skall vara vinklade.

 

Has: Hasorna skall vara låga, om sporrar förekommer avlägsnas de vanligen.

 

Baktassar: Baktassarna skall vara något mindre än framtassarna.

 

Rörelser:
Rörelserna skall vara kraftfulla med direkt påskjut från bakstället

vilket ger flytande, fria och lätta rörelser med lång räckvidd

 i framstället. Stela, styltiga, skuttande eller vevande

rörelser är absolut inte önskvärt.

 

Päls: Pälsen är ett mycket viktigt kännetecken för rasen.

 

Pälsstruktur:
Pälsen skall vara dubbel, bestående av mjuk, lintrådig

 underull och hårdare täckhår som inte är strävt men ger

 en frasig känsla vid beröring.Pälsen skall inte dela sig

efter ryggen utan ligga i smala "som penslade"

stråk vilka bildas av att det hårdare täckhåret kommer

 upp genom den mjukare underullen. Frambenen skall

ha ca 5 cm långa behäng. Ovansidan av svansen skall

vara täckt av sträv päls. På undersidan är den inte lika sträv

 och bildar en vacker fana av mjukare hår.

 

Färg: Peppar eller senapsfärgad.
Pepparfärgad: Färgen varierar från mörkt blåsvart till

ljust silvergrått, nyanserna däremellan är att föredra.

 Kroppsfärgen skall nå väl ned överskuldror och höfter

 och gradvis blandas med färgen på benen och

tassarna, vilka kan variera beroende på pälsfärgen

 på kroppen, från djupt roströd tan till blekt fawn.

Ymnigt, silvervitt hjässhår.


Senapsfärgad: Färgen varierar från rostrött till blekt fawn.

Ymnigt, gräddvitt hjässhår. Ben och tassar skall ha en

mörkare nyans än hjässhåret.För båda färgvarianterna

 gäller att frambenens behängär ljusare än pälsen på

benens framsidor. Något vitt på bröstet och vita

klor är tillåtet. Vita tassar är inte önskvärt. Håret på

svansens undersida skall vara ljusare än ovansidans.

Färgen på svansens ovansida skall

vara mörkare än kroppspälsen.
 

Storle, vikt:

Vikt: 8-11 kg för hundar i god arbetskondition.

Den lägre vikten föredras.


Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och

skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.


Testiklar:
Hos handhundar måste båda testiklarna vara

 fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

Breed standard and history of the Dandie Dinmont Terrier

Country of origin: Great Britain

Background: The Dandie Dinmont Terrier had as a breed been constant since the end of the 17:th century. It got its name, Dandie Dinmont, from one of the characters in Sir Walter Scott’s novel “Guy Mannering” (published in 1815). In the novel there are some small wire-haired hunting terriers, which henceforth have existed in the Cheviot Mountains. Originally they were specialized in hunting badger, fox and otter.

General appearance: Distinctive head with beautiful silky covering. Large, wise, intelligent eyes. Weasel like body, short, strong legs and weather-proof coat.

Characteristics: Game, workmanlike terrier, independent, highly intelligent, determined, persistent, sensitive, affectionate and dignified.

Head and skull: Head strongly made, large but in proportion to dog´s size, muscles showing extraordinary development, especially the maxillary. Skull broad, narrowing towards eyes, measuring about the same from inner corner of eye to back of skull, as from ear to ear. Forehead well domed. Head covered with soft, silky hair not confined to mere “topknot”. Cheeks gradually tapering towards deep and strongly made muzzle. Has a triangular bare patch pointing backwards to eyes from nose about 2,5 cms broad.

Mouth/Teeth: Jaws strong with a perfect regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws. Any deviation is highly undesirable. Teeth are very strong especially canines, which are extraordinary in size for a small dog. Canines fit well against each other, to give greatest available holding and strength. Inside of mouth black or dark coloured.

Eyes: Rich dark hazel, set wide apart and low, large, bright, full and round, but not protruding.

Ears: Pendulous, set well back, wide apart, hanging close to cheeks with very slight projection at base. Broad at junction of head and tapering almost to a point. Forepart of ear coming almost straight down from the junction with head to tip. Cartilage of skin of ear very thin. Length of ear from 7,5 cms to 10 cms. Ears harmonize in colour with body colour. In a pepper dog covered with soft, straight dark hair (in some cases almost black). In a mustard dog, hair mustard in colour, a shade darker than body but not black. Both should have a thin feather of light hair starting about 5 cms from the tip and of the same colour and texture as the “topknot”, giving the ear an appearance of a distinct point. This may sometimes not appear until after the age of two years.

Neck: Very muscular, well developed and strong, showing great power, well set into shoulders.

Body: Long, strong and flexible. Ribs well sprung and round. Chest well developed and well let down between forelegs. Back rather low and shoulders having a slight downward curve and corresponding arch over loins with a gradual drop from top of loin to root of tail. Backbone well muscled.

Tail: Rather short from 20-25 cms, rather thick at root, getting thicker for about 10 cm and tapering off to a point. It must not be twisted or curled in any way, but with a curve like a scimitar. The tip, when excited, being in a perpendicular line with roots of tail, set neither too high nor too low. When not excited, carried a little above body level.

Forequarters: Shoulders well laid back, but not heavy. Forelegs short with immense muscular development and bone, set wide apart and chest coming well down between them. Forearms to follow line of chest with feet pointing forwards or slightly outward, when standing. Bandy legs highly undesirable.

Hindquarters: Hindlegs a little longer than forelegs, set wide apart, but not spread out in an unnatural manner. Thighs well developed. Stifles angulated, hocks well let down. Dewclaws, if present, customarily removed.

Feet: Round and well padded. Hindfeet smaller than forefeet. Flat or open feet highly undesirable.

Movement: Strong, straight impulsion from rear, giving a fluent, free and easy stride, reaching forward at the front. A stiff stilted, hopping or weaving gait highly undesirable.

Coat: Very important feature of the breed. Hair should be about 5 cms long. Double coat with a soft linty undercoat and a harder “topcoat” not wiry, but giving a crisp feel to the hand. The coat should not shed down the back, but should lie in pencils caused by the harder hair coming through the softer undercoat. The forelegs have a feather 5 cms long. Upper side of tail covered with wiry hair, underside not so wiry with neat feathering of softer hair.

Colour: Pepper or mustard.

Pepper ranges from dark bluish black to light silvery grey, intermediate shades preferred. Body colour coming well down shoulder and hips, gradually merging into colours of legs and feet, which varies according to body colour from rich tan to pale fawn. Profuse silvery white “topknot”.

Mustard varies from reddish brown to pale fawn. Profuse creamy white “topknot”.

In both colours feather on forelegs rather lighter than hair on forepart of leg. Some white hair on chest and white nails permissible. White feet undesirable. Hair on underside of tail lighter than on upper side, which should be darker colour than body.

Size: Weight 8-11 kgs for dogs in good working condition. The lower weights preferred.

Faults: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the faults should be regarded, should be in exact proportion to the degree and effect upon the health and welfare of the dog.

Testicles: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 


 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)